“گیفت فایو” یک فروشگاه صنایع دستی اینترنتی است که محصولات دست ساز را عرضه میکند. محصولاتی که رنگ و بوی اصالت رو به همراه دارد. هنری که موجب آسایش و آرامش پیرامون ما میشود.
این سایت تلاش دارد تا هنر دست هنرمندان ایرانی را در معرض دید قرار دهد؛ تا از این طریق رسالت خود را نسبت به هنرمندان به انجام برساند. ارزش هنر ایرانی بسیار بالا است. سرپرستان زیادی اعم از زنان و مردان هنرمندی میشناسم که برای کسب روزی حلال که حاصل دسترنج و هنر خودشان است، تلاش میکنند. اینجا محلی است برای عرضه به تمام علاقه مندان و دوستداران هنر اصیل ایرانی، هنری که اگر در خواستگاه خود حمایت نشود رو به نابودی و فنا میگذارد.به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا با این رسالت دریچه ای برای نمایش هنر هنرمندان باشیم. هنرمندانی که شاید هیچ وقت فرصت ارایه هنر خود را به بازار نداشتند. با خرید از فروشگاه اینترنتی صنایع دستی یاریگر آنان باشیم.

طاهره گوهری
متخصص سئو و تولید محتوا